JS - Functioneel programmeren in de praktijk
Home

JS - Functioneel programmeren in de praktijk

JS - Functioneel programmeren in de praktijk

Met de techniek van functioneel programmeren moeten we ook iets kunnen doen. Anders is het moeite niet waard ook maar enige aandacht aan de theorie te besteden. In dit hoofdstuk leren we functioneel programmeren in Javascript toepassen, te beginnen met het gebruik van de hogere-ordefuncties map, filter, reduce van het array object

Inleiding

Deze methoden zijn native beschikbaar in elke recente browser en in Node.js. Sommige artikelen presenteren die methoden zeer technisch om zijn moeilijk te begrijpen, terwijl het gebruik van die functies eigenlijk heel eenvoudig is, waarmee zelfs een beginnende ontwikkelaar nuttige dingen kan realiseren- zelfs in eenvoudige scripts.

Een aanvullend artikel over het nut van het gebruik van map en filter functies:

Inhoudstafel

  1. JS - array - sort an array of objects
  2. JS - array - map method
  3. JS - array - filter method
  4. JS - array - reduce method
  5. JS - Pijlfuncties (Arrow functions)
  6. Tania Rascia, Real World Examples of Map, Filter and Reduce in JavaScript, August 10, 2017

JI
2018-09-22 16:59:07