Gegevensserialisatie in CSharp
Home

Gegevensserialisatie in CSharp

Gegevensserialisatie in CSharp

Serialisatie
Serialisatie

Doelstelling

 1. We leren wat het serializeren van gegevens is en hoe je:
  1. een tekstbestand inleest;
  2. een csv bestand omzet naar een generieke lijst (deserialiseren);
  3. een CSV voorstelling van een generieke lijst maakt (serialiseren);
  4. een XML voorstelling van een generieke lijst maakt (serialiseren);
  5. een JSON voorstelling van de generieke lijst maakt (serialiseren);
  6. hoe je een XML bestand inleest (deserialiseren);
  7. hoe je een JSON bestand inleest de(serialiseren);
 2. We doen aan de hand van Postcode-gegevens.

Stappenplan

 1. Wat is serialisatie?
 2. Tekstbestanden inlezen
 3. CSV bestand deserialiseren naar een generieke lijst
 4. Een generieke lijst serialiseren naar CSV
 5. XML en .NET Core
 6. JSON en .NET Core

Opdracht

 1. De opdracht staat omschreven in Opdracht Serialization Book.
 2. Synchroniseer je lokale map met Cloud9 met behulp van link. In de commit commentaar plaats je "Les 7 en 8 Opdracht serialisering final".
 3. Verstuur via de opdrachtlink op Moodle een tekstbestand met een link naar je Cloud9 workspace.
 4. Deadline: 29 november 2017

JI
2018-03-13 23:24:43